Słowniki i podręczniki

Nasza szkoła podręcznik klasa 3 jest przeznaczony do nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Został wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej, a także pełnia wszystkie wymogi edukacyjne dla trzeciej klasy. Został zaprojektowany i stworzony przez doświadczone autorki: Marię Lorek i Monikę Zatorską.

Podręcznik o wielu zaletach

Podręcznik do trzeciej klasy z serii Nasza Szkoła umożliwia przystępny sposób realizacji materiału dydaktycznego, który zaplanowany jest dla uczniów na tym etapie edukacyjnym. Najważniejsze zalety publikacji:

– estetyczna, bardzo dobrze zaprojektowana strona wizualna podręcznika

– podział na konkretne części, umożliwiające wszechstronny rozwój: Edukację polonistyczną, Edukację matematyczną, Edukację przyrodniczą, Edukację artystyczną i Edukację społeczną

– ciekawy dobór inspirujących tekstów literackich, połączonych z twórczymi i wspomagającymi ważne umiejętności poleceniami

– część o nazwie Zaułek słów, pojawiająca się na niekórych stronach podręcznika i zawierająca zabawy oraz ćwiczenia, które umożliwiają efektywną naukę ortografii i gramatyki

– przedstawianie nowych treści poprzez zabawę i ciekawe ćwiczenia

– wyraziście wyszczególnione najważniejsze informacje z każdej części, przedstawione za pomocą tabel i ilustracji, które ułatwiają zapamiętywanie.

Ważne treści przedstawione w interesujący i przystępny sposób

Teksty, zadania, zabawy i projekty w podręczniku MEN oscylują wokół ważnych tematów i zagadnień, które każdy trzecioklasista powinien poznać. W książce dużo tematów dotyczy przyrody, ekologii, wskazówek na temat tego, jak można zadbać o klimat. Rozbudowana jest część geograficzna, ułatwiająca poznawanie innych krajów, kultur i orientowania się w mapach, ale także część artystyczna, która wspiera kreatywność dzieci i rozwija wyobraźnię. Każdy z tematów został przygotowany w staranny sposób, twórcy wzięli pod uwagę możliwości poznawcze trzecioklasistów, a nawet przewidzieli ewentualne problemy w realizacji tematów, którym starali się zapobiec. Układ podręcznika, jego forma, część wizualna ze sobą współgrają, wszystkie informacje są przedstawione w przejrzysty, ciekawy sposób, a nauka przy użyciu podręcznika Nasza szkoła zdecydowanie może stać się zarówno efektywna, jak i przyjemna.

Nasza szkoła podręcznik klasa 3 to możliwość nauki poprzez zabawę. Daje szansę na stopniowe, dokładne opanowywanie materiału, nie wyczerpuje jednak sił ucznia i nie ogranicza jego kreatywności. To dobry podręcznik, który sprawia, że lekcje stają się dynamiczne, co skutkuje lepszymi efektami.