1. Strona główna
  2. Nasza szkoła
  3. Przedszkole
  4. Uczniowie
  5. Koła zainteresowań
  6. Archiwum

Wiedza to Twoja przyszłość
projekt wsparcia Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu

Dokumenty

Czytaj - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Czytaj - Informacje o projekcie
Czytaj - Harmonogram zajęć

Czytaj - Harmonogram zajęć „Robot 2.0. Prowadzący: Jerzy Falkowski

Wprowadził: Tomasz Bylewski, 18-09-2017

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Wiedza to Twoja przyszłość - projekt wsparcia Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu”

12.09.2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców , których dzieci uczęszczają do klasy VII SP oraz II i III gimnazjum, z trenerem zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego – Panem Ryszardem Jamrożym. Rodzicie zostali poinformowani o programie oraz terminarzu zajęć będących realizacją zadania nr 1 w projekcie unijnym , do którego od września przystąpili uczniowie ZPO w Chociwlu. Uczniowie w/w klas będą realizowali zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze 2 godzin dla każdego ucznia w całym roku szkolnym.

Ponadto na zebraniach z rodzicami wszyscy wychowawcy poinformowali rodziców o bogatej ofercie zajęć wyrównawczych , a także szkolnych kół zainteresowań , które prowadzone są przez nauczycieli już od 11.09.17r. w ramach projektu ,, Wiedza to Twoja przyszłość - projekt wsparcia Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu”. Rodzice zostali zapoznani z regulaminem uczestnictwa i rekrutacji do projektu. Po zebraniach odbyły się dodatkowo indywidualne spotkania z doradcą edukacyjnym.

M. Stolarczyk


SKZ - IT Masters, nauczyciel: mgr Tomasz Bylewski

Na zajęciach uczniowie uczą się programowania w programie Scratch. Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku.
Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.


SKZ - Matematyka w praktyce, nauczyciel: mgr Helena Chwiluk


SKZ - Hello IT, nauczyciel: mgr Ewa Falkowska


SKZ - Mali naukowcy, nauczyciel: mgr Ewa Misztela


SKZ - Chemia, nauczyciel: mgr Barbara Wilgosz


SKZ - Matematyka w praktyce, nauczyciel: mgr Wiesława Zasławska