2Gb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 religia ZA N matematyka WZ 111 wf-1/2 #Ch2 h1
wf-2/2 #Dz2 h2
j.angielski SM 101 biologia EM 115
2 8:55- 9:40 informatyka-2/2 JF 106 j.polski Ra 202 matematyka WZ 111 zaj.artysty 019 j.polski Ra 205
3 9:50-10:35 wf-1/2 #Ch2 h1
wf-2/2 #Dz2 h2
fizyka EA 023 j.polski Ra 213 chemia BW 201 godz.wych SM 115
4 10:45-11:30 j.niemiecki AJ 211 wos TB 212 geografia MK 202 j.niemiecki AJ 211 wf-1/2 #Ch2 h1
wf-2/2 #Dz2 h2
5 11:50-12:35 matematyka WZ 111 wf-1/2 #Ch2 h1
wf-2/2 #Dz2 h2
informatyka-1/2 JF 106 matematyka WZ 111 chemia BW 201
6 12:45-13:30 j.polski Ra 211 j.angielski SM 117 j.angielski SM 101   historia OA 212
7 13:40-14:25 j.polski Ra 211 historia OA 211 religia ZA 114   technika 019
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-27
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum