1. Strona główna
  2. Nasza szkoła
  3. Przedszkole
  4. Uczniowie
  5. Koła zainteresowań
  6. Archiwum

Pedagog szkolny

Witam Państwa na stronie pedagoga Szkoły Podstawowej
Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu
Nazywam się Maria Pelechowicz

Jestem pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej im. Zdobywców Wału Pomorskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, pełnię również funkcję szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Chociwlu, jestem opiekunem Szkolnego Koło „Caritas” przy Szkole Podstawowej w Chociwlu, prowadzę zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz koło wsparcia edukacyjnego dla uczniów klas IV-VI SP.

Kontakt osobisty:

Kontakt telefoniczny: 91/ 56-22-259 w.22

Kontakt e-mail: pedagogchociwel@wp.pl

Na tej stronie uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele znajdą pomoc i wsparcie.

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga w sytuacji kiedy: mają problem i potrzebują pomocy lub rady, chcą porozmawiać z kimś życzliwym, są ofiarami lub świadkami przemocy albo agresji, bądź gdy naruszono ich prawa mają niepowodzenia szkolne lub mają problemy z nauką.

Rodzice mogą spodziewać się pomocy pedagoga w sytuacji, gdy ich dzieci; mają w trudności lub niepowodzenia w nauce, maja problem z zachowaniem, mają trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Nauczyciele mogą oczekiwać od pedagoga: wsparcia w podejmowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych, współpracy w diagnozowaniu środowiska rodzinnego ucznia, współpracy w rozpoznawaniu potencjalnych, możliwości lub ograniczeń ucznia, pomocy w rozpoznawaniu i diagnozowaniu przyczyn trudności w nauce lub zachowaniu ucznia, pomocy w analizowaniu opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia w działaniach mediacyjnych i kryzysowych.

Dla nauczycieli

Bajki terapeutyczne

Przypowieść ,,Orzeł królewski” Anthony’ego De Mello, w ”..,, Śpiew ptaka”

Recepta dla nauczyciela na sukces ucznia

Współpraca z rodzicami - postawy rodziców wobec SP

Złote myśli

Dla rodziców

10 porad dla rodziców - korzystanie z internetu przez dzieci

Apel i prośby Twojego dziecka

Moje dziecko przeżywa stres - sprawdzian dla VI klas SP

Pamiętaj o szkole - dla rodziców SP za granicą

Postawy rodzicielskie wg Zielskiej

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (SPE)

Dla uczniów

Co po szkole podstawowej

Dekalog dobrego kolegi

Gdzie szukać pomocy

Jak dzieci mogą bezpiecznie korzystać z internetu

Przydatne linki dla dzieci i młodzieży

Sposoby na przemoc

Sprawdz swoje umiejętności

Test - sprawdź czy jesteś bezpieczny

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy...