1. Strona główna
  2. Nasza szkoła
  3. Przedszkole
  4. Uczniowie
  5. Koła zainteresowań
  6. Archiwum

Aktualności

Podsumowanie zajęć przeprowadzonych metodą projektu „Bezpieczna droga do szkoły”
Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Każdy człowiek , dziecko jak i dorosły, powinien czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie. Obecne czasy stawiają nas wszystkich w obliczy wielu zagrożeń płynących z różnych stron i dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomieniu dzieciom grożącym im niebezpieczeństwu. Bardzo ważne jest uwrażliwienie ich na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie zabawy w domu i szkole, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią w kontaktach z obcymi a także na niebezpieczeństwa związane z żywiołem i anomaliami pogodowymi. Szkoła ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i jako jedyna z pierwszych instytucji z którą styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności. Rolą nauczyciela jest także pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalne predyspozycje- ciekawość, aktywność , łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć należy w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.
Od września do października w Zespole Placówek Oświatowych realizowaliśmy projekt edukacyjny „Bezpieczna droga do szkoły” na poziomie klas młodszych, który miał za zadanie poznania przez dzieci zasad zachowania bezpieczeństwa ruch drogowego, promowanie bezpiecznych zachowań , poprzez wyrabianie nawyku stosowania zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszych , noszenia odblasków już od najmłodszych lat, uświadamianie rodziców o konieczności wyposażenia dziecka w elementy odblaskowe.
Podjęte działania:
- Zajęcia w klasie i w świetlicy :piosenki i filmy edukacyjne ,zajęcia plastyczne, rozmowy kierowane.
- Prelekcje z policjantem i inspektorem do spraw profilaktyki z KP Policji w Stargardzie nt bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły.
- Rozmowy na temat zasad zachowania się na przystankach autobusowych i w czasie jazdy.
- Konkursy : prace plastyczne – „ Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Odblaskowy breloczek” z materiałów wtórnych. Za udział w konkursach wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez SKO, ZPO i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wprowadzenie elementarza zasad bezpieczeństwa w klasach pierwszych „ Przyjaciele Gryfusia”.
- Apel profilaktyczny „ Bezpieczna droga do szkoły”.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji : „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzięki podjętym działaniom przyczynimy się do podniesienia świadomości bezpiecznych zachowań na drodze przez naszych uczniów.


Komentarze: 0
Opublikował: 08 Nov 2017 T. Bylewski

Imię: Remember me
E-mail:
Ikona:smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Captcha
CAPTCHA, click to refresh
Powered by CuteNews