1. Strona główna
  2. Nasza szkoła
  3. Przedszkole
  4. Uczniowie
  5. Koła zainteresowań
  6. Archiwum
Zaburzenia artykulacji u dzieci - informacje
Zaburzenia artykulacji u dzieci wstępujących do szkoły ( studium porównawcze)wg artykułu dr Ewy Jeżewskiej- Krasnodębskiej z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka z Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie /artykuł zamieszczony w Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym Nr 1/14/2017/ Badania dotyczące rozwoju mowy i zaburzeń komunikacji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dr E. Jeżewska- Krasnodębska prowadzi cyklicznie od 20 lat. Badania wykazały,że w latach siedemdziesiątych XX w. opisy badań logopedycznych wskazywały na występowanie zaburzeń mowy u 30% badanej populacji.Dr E. Jeżewska- Krasnodębska przeprowadzając badania własne wykazała,że dzieci wstępujące do szkoły w latach 1997- 2005 w 60% badanej populacji miały zaburzenia artykulacji.

Z wyników badań przeprowadzonych przez nią we wrześniu 2014 wynika, że u 75% dzieci rozpoczynających naukę szkolną występują zaburzenia mowy, a w szczególności zaburzenia artykulacji. Obserwuje się o 15% więcej zaburzeń mowy niż u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w wieku 7 lat w latach 1997- 2005. We wnioskach dr E. Jeżewska- Krasnodębska stwierdza, że:
- różnica 15% więcej zaburzeń artykulacji w skali 10 lat jest różnicą znaczącą,
- dzieci zdecydowanie za dużo czasu spędzają w kontakcie z mediami, a za mało czasu przeznaczają na komunikację interpersonalną,
- obserwuje się skrócenie czasu rozmów z rodzicami w zwykłych sytuacjach komunikacyjnych, podczas rozmów przy stole, wspólnych zabaw ruchowych, gier językowych, planszowych i obrazkowych, które rozwijają kompetencje językowa i komunikacyjną,
- za to jest zauważalne to, że już nawet dwuletnie niemówiące dzieci świetnie sobie radzą z obsługą tabletów i gier komputerowych,
- wzrasta liczba dzieci z zaburzeniami mowy, u których występują głównie zaburzenia w komunikacji, a nie tylko w artykulacji,
- obserwuje się coraz częściej zaburzenia mowy z cechami mowy autystycznej,
- dzieciom rozpoczynającym naukę szkolną w zupełności wystarczy 30 minut dziennie kontaktu z mediami,
- czas wolny dzieci powinny wykorzystać na rozmowę i zabawy z rodzicami i rówieśnikami.

B. Modrzejewska
Komentarze: 0
Opublikował: 19 Jun 2017 T. Bylewski

Imię: Remember me
E-mail:
Ikona:smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Captcha
CAPTCHA, click to refresh
Powered by CuteNews