1. Strona główna
  2. Nasza szkoła
  3. Przedszkole
  4. Uczniowie
  5. Koła zainteresowań
  6. Archiwum

Aktualności

Koncert kolęd i pastorałek
6 stycznia 2018 r. po raz piąty miłośnicy radosnych pieśni bożonarodzeniowych spotkali się w Chociwelskim kościele. Tym razem nie był to konkurs, lecz koncert, który podsumował dotychczasową pracę organizatorów i młodych artystów. W przyszłym roku koncert zmieni swoją formułę i stanie się konkursem o szerszym zasięgu, gdyż wezmą w nim udział także zaproszeni goście z sąsiednich parafii.

W tegorocznym koncercie uczestniczyli zwycięzcy z lat poprzednich, którzy z zaangażowaniem zaprezentowali piękne, znane i mniej znane kolędy i pastorałki.
Koncert otworzył Ks. Proboszcz Jerzy Senderek, witając przybyłych artystów, ich rodziny i całą widownię, która pojawiła się, by pokolędować wspólnie w naszym pięknym kościele.

Prowadzącym koncert był ponownie pan Rafał Jachura, który od początku wspiera swoim udziałem żonę panią Annę Jachurę -pomysłodawczynię imprezy. Obydwoje czuwali także nad akompaniamentem i nagłośnieniem koncertu, a pomocą służyła im, od początku zaangażowana w konkurs, pani Maria Zaklukiewicz.
Dzięki panu Rafałowi wszyscy słuchacze mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o kolędzie. Każdemu zaś wykonaniu towarzyszyła także wzmianka o pochodzeniu utworu, autorze i kompozytorze dzieła.
Korzystając więc z okazji przytoczmy i my czytelnikom kilka ciekawostek na temat kolędy.

Kolęda utrzymywana była najczęściej w konwencji religijnej. Początkowo wywodziła się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana była również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter.
W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od mszy o północy w święta Bożego Narodzenia do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Od współczesnych kolęd (wykorzystywanych w nabożeństwach religijnych) odróżnić należy utwory o tematyce związanej nie z narodzeniem Jezusa, lecz z okresem potocznie związanym ze świętami Bożego Narodzenia, jak np. polską piosenkę „Jest taki dzień”, niemiecką „O Tannenbaum” czy angielskie „Jingle Bells” i „White Christmas”. Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź, królu anielski” z 1424 roku. Najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. Powstała ona w roku 1818 w małym austriackim miasteczku Oberndorf bei Salzburg w Alpach. Jej autorami byli wikary miejscowego kościoła Józef Mohr oraz jego organista Franz Xaver Gruber.
Kolęda w swym pierwszym znaczeniu była noworoczną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy. Przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa.

Co roku w Polsce odbywają się liczne przeglądy i festiwale kolędowe, z których największym, gromadzącym kilkadziesiąt tysięcy wykonawców jest Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Życzmy sobie, by Festiwal Chociwelski stał się równie popularny i znany.

W naszym koncercie wystąpili utalentowani: Natasza Niżałowska, Andrzej Sęk, Julia Krzosek, Amelia Niżałowska, Marta Wiśniewska, Alicja Borys, Natalia Nowak, Hubert Okoniewski, Roksana Karcewicz, Wiktoria Nowaczewska, Wiktoria Różycka, Julia Dziakowicz, Piotr Sroczak, Zuzanna Narocka, Aleksandra Dziakowicz, Zuzanna Samujło, Wiktoria Czyżewska, Lena Suchorab i Lidia Jachura.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody, a w niedzielę 4 lutego uroczyście Ksiądz Proboszcz wręczy każdemu pamiątkową statuetkę.
Już dziś zapraszamy na wspólne przyszłoroczne kolędowanie.
Organizatorzy
Komentarze: 0
Opublikował: 08 Jan 2018 T. Bylewski

Imię: Remember me
E-mail:
Ikona:smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Captcha
CAPTCHA, click to refresh
Powered by CuteNews