1. Strona główna
  2. Nasza szkoła
  3. Przedszkole
  4. Uczniowie
  5. Koła zainteresowań
  6. Archiwum

Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu

Szkolny Program Profilaktyki

Plan nadzoru pedagogicznego

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych

Procedury realizacji projektów edukacyjnych w klasach drugich Gimnazjum

Polityka bezpieczeństwa

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2016/2017

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Regulamin ZFSS

Regulamin Rady Rodziców

Program Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

Projekty edukacyjne realizowane w klasach drugich Gimnazjum w Chociwlu w roku szkolnym 2016/2017

Zespoły przedmiotowe działające w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Chociwlu w roku szkolnym 2016/2017

Podanie do klasy "0"